Вход за кандидат-студенти - проверка на класиране и оценки

Създадена на 30 Март 2019

 

Вход за кандидат-студенти - проверка на класиране и оценки - натиснете ТУК

 

Такси за кандидатстване - за първи изпит – 60 лв.,

за всеки следващ – по 30 лв.

Използване на оценка от ДЗИ за бакалавърски специалности - 30 лв.

Не заплащат такси за явяване на изпити кандидати:
- с ТЕЛК 70% и над 70%
- майки с 3 и повече деца
- военноинвалиди и военнопострадали
- пълни сираци

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200

 

Ректорат (Р) е с адрес: ул. "Св. Кл. Охридски" 1

 

 

 

Учебен корпус (УК) и Факултет по фармация (ФФ) са с адрес: бул. "Русе" 38