График за провеждане на конкурсни изпити в МУ-Плевен

Създадена на 02 Ноември 2018

График за провеждане на конкурсни изпити в МУ-Плевен

Подаване на документи за специалности Медицина и Фармация – магистър, редовно обучение:

17.06.2019 г. – 28.06.2019 г. вкл.

Изпити: Биология – 02.07.2019 г.

             Химия – 09.07.2019 г.

Подаване на документи за кандидатстване за бакалавърски специалности, с прием след завършено средно образование:

  17.06.2019 г. – 28.06.2019 г.

  03.07.2019 г. – 05.07.2019 г

  10.07.2019 г. – 17.07.2019 г.

Изпит по биология – 23.07.2019 г.

Подаване на документи за кандидатстване , с прием след завършено степен на висше образование:

18.02.2019 г. - 17.07.2019 г.

Изпити: Писмен изпит - 18.07.2019 г.

             Устен изпит - 19.07.2019 г.