Магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ разкрива МУ - Плевен

Създадена на 20 Януари 2019

 

От средата на февруари 2019 г. стартира прием на документи на кандидат-студенти за новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в МУ – Плевен. Обучението е задочно, платено, с продължителност 1 година.

Документи могат да подават кандидати, завършили бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Кандидат-студентите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен.
  2. Диплома (оригинал) за завършено образование според изискванията за специалността.
  3. Копие от диплома за завършено средно образование
  4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. Таксата се заплаща в касата на МУ-Плевен преди подаване на документите.

Приемът на студенти магистърската програма по “Медицинска рехабилитация и ерготерапия" се провежда чрез устен изпит-интервю по конспект, публикуван на сайта на университета.

Срокът за подаване на документи е до 17 юли 2019 г.

Конкурсният изпит-интервю ще се проведе на 19 юли 2019 г.

Документи се подават в Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“, Учебен корпус, ет. 3, ст. 310, тел. 064/884-237

 

 Програма за конкурсен изпит за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „Магистър“ след „бакалавър“ по същата специалност