МУ - Плевен обявява прием на студенти за обучение на собствена издръжка

Създадена на 29 Юли 2020

З А П О В Е Д

№  1663/29.07.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗВО и решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 27/29.06.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

      I. Да се обяви прием на студенти в Медицински университет – Плевен за учебната 2020/2021 година за обучение срещу заплащане в магистърските програми, както следва:

 1. За специалност „Медицина“ – 20 места;
 2. За специалност „Фармация“ – 10 места;

За местата могат да кандидатстват положилите успешно приемните изпити в МУ - Плевен и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 332/14.05.2020 г.

В класирането не участват кандидат-студенти с бал по-нисък от 24.00.

Годишна такса за обучение срещу заплащане за учебната 2020/2021 г. на студентите от магистърските специалности:

 • „Медицина“ – 9111,08 лв
 • „Фармация“ – 6872,69 лв.

Срокове за подаване на заявления и записване:

 • Подаване на заявления: 03.08 – 07.08.2020 г. от 8.30 до 16.00 ч. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
 • Класиране: 10.08.2020 г. след 17.00 ч.

Записване: 11, 12 и 13.08.2020 г. от 8.30 до 16.00 ч. в студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк) и на Факултета по фармация – стая 303 (Факултет по фармация).

 

      II. Да се обяви прием на студенти за обучение срещу заплащане в Медицински университет – Плевен, специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, за учебната 2020/2021 година, както следва:

 1. „Медицинска сестра” – 5 места;
 2. „Акушерка” – 5 места;
 3. „Медицински лаборант” – 5 места;
 4. „Рентгенов лаборант“ – 5 места;
 5. „Помощник-фармацевт”– 5 места;
 6. „Медицинска рехабилитеция и ерготерапия“ – 4 места;
 7. „Опазване и контрол на общественото здраве“ – 2 места;
 8. „Социални дейности в здравеопазването“ – 2 места.

За местата могат да кандидатстват:

 • положилите успешно приемните изпити в МУ – Плевен и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 332/14.05.2020 г.;
 • кандидати, представили служебна бележка за успешно положен изпит по биология за бакалавърски специалности в други университети в Р България;
 • кандидати, успешно положили втори държавен зрелостен изпит, които до момента не са кандидатствали в МУ – Плевен.

В класирането не участват кандидат-студенти с бал по-нисък от 12 .00.

 

Кандидатите, които участват в класирането с оценки от изпити, положени в други университети, или допълнително пожелали да участват с оценка от ДЗИ, заплащат такса 40 лв. за административно обслужване.

Годишна такса за обучение срещу заплащане за специалностите с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“

 • Професионално напрлавление „Здравни грижи“ („Медицинска сестра“, „Медицински лаборант”, „Акушерка”, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт”) – 4804,05 лв.
 • Професионално направление „Обществено здраве“ („Медицинска рехабилитеция и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Социални дейности в здравеопазването“) – 2773.65 лв.

Срокове за подаване на документи и записване:

 • Подаване на документи: 12.08 – 14.08.2020 г. от 8.30 до 16.00 ч. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
 • Класиране: 17.08.2020 г. след 17.00 ч.
 • Записване: от 18.08. до 20.08.2020 г. от 8.30 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на факултетите „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и Медицински колеж.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Учебен отдел, Ръководителите на основните звена и Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                                                   РЕКТОР: /П/

                                                                                         (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

Заявленията се подават на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Декларация за личните данни изтеглете от ТУК

Заявление за бакалаври изтеглете от ТУК