Открита процедура: “Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен”, по обособени позиции.

001-ОП/15.03.2016 г.

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 719476 и обявление ID 719479 на 15.03.2016 г.

Документация, валидна до 14.04.2016 г. включително.

Дата: 15.03.2016 год.

 

Въпроси и отговори.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 26.04.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за прекратяване на процедурата.

Дата: 09.06.2016 год.