Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на видеодуоденоскоп за онагледяване на типовете диагностични и терапевтични процедури при обучение на студенти, специализанти и лекари специалисти в областта на гастроентрологията, и обучение на персонал за..

 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на видеодуоденоскоп за онагледяване на типовете диагностични и терапевтични процедури при обучение на студенти, специализанти и лекари специалисти в областта на гастроентрологията, и обучение на персонал за нуждите на Медицински университет-Плевен

 

02-ОБ/01.12.2016 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9059309 на 01.12.2016 г.

 

Документи валидни до 12.12.2016 год. вкл.

Дата: 01.12.2016 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - валидна до 12.12.2016 год. вкл. 

Дата: 09.12.2016 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 16.12.2016 год.

 

Договор и приложениeтo към тях.

Дата: 23.12.2016 год.