Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2014 г.

 01-01 Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) (студенти III-ти курс, специалност "Помощник фармацевт")

 01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (III-ти курс, специалност "Помощник фармацевт")

 01-04 Проучване на мнението на студенти за практическото обучение (практики, стажове, студенти I-ви курс, специалност "Помощник фармацевт")

 01-04 Проучване на мнението на студенти за практическото обучение (практики, стажове, студенти III-ти курс, специалност "Помощник фармацевт")

 01-05 Проучване мнението на завършващи студенти (специалност "Помощник фармацевт")

 01-05 Проучване мнението на завършващи студенти (специалност “Aкушерка”)

 01-05 Проучване мнението на завършващи студенти (специалност “Медицинска сестра”)

 01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина  (студенти I-ви курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи)

 01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: обща клинична патология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Лечебно хранене, с)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Инфекциозни болести и епидемиология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Оперативна гинекология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Медицинска етика)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Деонтология)

  01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", уч. дисциплина: Физиология)

  01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Фармакология)

  01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Опазване и контрол на общественото здраве", уч. дисциплина: Биоетика)

  01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Пропедевтика на хирургическите болести)

  01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Акушерка", уч. дисциплина: Обща клинична патология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Медицинска етика)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Микробиология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Фармакология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Гериатрия)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Сестрински грижи за родилка и новородено)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Медицинска етика)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Микробиология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицинска сестра", уч. дисциплина: Гериатрия)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти III-ти курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Биохимия)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Физика)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Химия)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Медицинска информатика)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Медицинска психология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Физиология)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Медицина", уч. дисциплина: Анатомия)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти II-ри курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Организация и управление на социалните услуги)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Организация и методика на работа на социалния работник)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Социална Закрила)

 01-03 – Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина (студенти I-ви курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Специална Педагогика)

 01-04 Проучване на мнението на студентите за практическото обучение (практики, стажове) (студенти I-ви курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Социални Дейности)

 01-04 Проучване на мнението на студентите за практическото обучение (практики, стажове) (студенти III-ти курс, специалност "Социални Дейности", уч. дисциплина: Социални Дейности)

 01-04 Проучване на мнението на студентите за практическото обучение (практики, стажове) (студенти II-ри курс, специалност "Опазване и контрол на общественото здраве", уч. дисциплина: Социални Дейности)

 01-04 Проучване на мнението на студентите за практическото обучение (практики, стажове) (студенти II-ри курс, специалност "Социални Дейности")

 01-05 Проучване на мнението на завършващи студенти от специалност “рентгенов лаборант”

 01-07 Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява (студенти ІI курс, специалност: ‘’Опазване и контрол на общественото здраве’’) 

 01-07 Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява (студенти I курс, специалност: ‘’Управление на здравните грижи’’ магистри след бакалавър) 

 01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения (студенти I курс, специалност: ‘’Опазване и контрол на общественото здраве’’) 

 01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения (студенти I курс, специалност: ‘’Социални Дейности’’)

 01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения (студенти I курс, специалност: ‘’Управление на Здравните грижи’’ Магистри след Бакалавър)