Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 29 кв.м., находяща се във фоайето на Факултета по „Фармация“, ет.1 на МУ - Плевен, ул. “Климент Охридски №1

Създадена на 06 Октомври 2017

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване валидни вкл. до 06.11.2017 г.

Дата: 06.10.2017 год.

 

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 09.11.2017 год.