Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 6/шест/ кв.м. за монтиране и експлоатация на 6/шест/бр. машини за продажба на пакетирани хранителни/захарни, солени/ продукти и напитки в сгради на МУ-Плевен.

Създадена на 25 Октомври 2017

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване, валидна вкл. до 27.11.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 30.11.2017 год.