Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 16 кв.м. предназначено за център за обслужване на чуждестранни кандидат-студенти и студенти във Факултет „Фармация“, ет. 1 при МУ-Плевен

Създадена на 31 Октомври 2017

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване валидни вкл. до 30.11.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 05.12.2017 год.