Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 2 кв.м. предназначена за инсталиране на АТМ устройство пред входа на база “Проф. М. Ганчев” при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91

Създадена на 11 Февруари 2019

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване валидни вкл. до 13.03.2019 г.

Дата: 11.02.2019 год.

 

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 19.03.2019 год.