Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 4кв.м., находящо пред портала на база “Проф. М. Ганчев” при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91

Създадена на 13 Май 2019

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване валидна вкл. до 12.06.2019 г.

Дата: 13.05.2019 год.

 

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 14.06.2019 год.