Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 9кв.м., намиращо се в Ректорат 1, ет. 1, ст.129 при МУ-Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1.

Създадена на 23 Април 2020

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване, валидна вкл. до 26.05.2020 г.

Дата: 23.04.2020 год.

 

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 02.06.2020 год.