Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 16 кв.м., находящо се във фоайето на Факултета по „Фармация“, ет. 1 на МУ-Плевен

Създадена на 27 Ноември 2020

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване.

Дата: 27.11.2020 год.

Заповед за обявяванена спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 12.01.2021 год.