Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 29 кв.м., находяща се във фоайето на Факултета по „Фармация“, ет.1 на МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1

 

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване.

Дата: 11.06.2020 год.

 

Заповед за обявяване на спечелил търга с тайно наддаване.

Дата: 15.07.2021 год.