Стратегии и програми

  1.  Стратегия за управление и развитие на Медицински университет – Плевен, (SR01 - 2021-2025)
  2.  Програма за развитие на компетентността и конкурентноспособността в МУ – Плевен, (SR/PR 02-V01-12.03.2012)

  3.  Стратегия за развитие на Факултет „Фармация“ при Медицински Университет – Плевен за периода 12 октомври 2016 г. - 12 октомври 2020 г., (SR 03-V01-28.11.2016)
  4. Стратегия за развитие и дейност на Факултет „Здравни грижи“ при Медицински университет – Плевен, SR 04 – 2021 – 2025

  5.  Стратегия за интернационализация на Медицински университет – Плевен за периода 2018 - 2021 г., (SR 05-V01-29.01.2018)

  6.  Стратегия за развитие на Факултет „Медицина“ при Медицински Университет – Плевен за периода юни 2021 – май 2025 г., (SR06 – V02 – 25.10.2021)
  7. Стратегия за развитие на Медицински колеж при Медицински Университет – Плевен за периода юли 2021 – юни 2025 г., (SR07 – V01 – 25.10.2021)

  8. Стратегия за развитие на Факултет „Обществено здраве“ при Медицински университет – Плевен, (SR 08 – 2021 – 2025)