Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите при МУ-Плевен се сформира на основание чл. 35а ал. 5 от Закона за висшето образование, във връзка с решение на Академичния съвет на МУ-Плевен, Протокол №28/23.04.2012 г. и Протокол №1/20.02.2013 г. Той подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно управление и предоставяне на качествено образование, като решава основни въпроси, свързани с неговото развитие.

Съветът на настоятелите при МУ–Плевен има следния състав:

1. Акад. Проф. Богдан Петрунов, дмн – Председател на Съвета на настоятелите към МУ-Плевен

 • виден специалист алерголог и имунолог - Национален център по заразни и паразитни болести
 • представител на България в Европейския медицински научен съвет към Европейската комисия
 • член на Научното дружество по имунология на България, на Европейската академия по алергология и клинична имунология
 • Носител на редица отличия и награди: Орден „Кирил и Методий”, Почетен знак на БАН, „Лекар на годината 2008”, Орден на Президента на Италия за дългогодишната си успешна изследователска дейност с италиански учени

2. Акад. Проф. д-р Григор Горчев, дмн - Ректор на МУ-Плевен (2003-2012 г.)

 • акушер-гинеколог, хирург, онколог
 • първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизирана система da Vinci S за Югоизточна Европа
 • Управител на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинеколигия (СБАЛАГ) “Света Марина” – Плевен, Ръководител на Телекомуникационен ендоскопски център при МУ – Плевен
 • Председател на Българската Асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ)
 • член на Българското дружество по акушерство и гинекология; Българската Асоциация по онкогинекология (БАОГ); Европейската Асоциация по онкологична хирургия; Европейската Асоциация по гинекологична онкология; Световната асоциация по роботизирана хирургия
 • член на Управителния съвет на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия и на Европейската асоциация по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа
 • Удостоен с Почетен знак І-ва степен от Българския лекарски съюз за принос в развитието на медицината; носител на наградата „Медик на годината 2004” на вестник "Форум Медикус"; „Почетен гражданин на град Плевен”; почетен знак на Президента на Р България; почетно отличие на Българския лекарски съюз „Лекар на годината 2006” и „Лекар на годината 2011”.

3. Проф. д-р Иван Черноземски, дмн

 • световно признат изследовател, учен онколог
 • ръководител на научни организации и председател на хуманитарни обществени организации
 • член на Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването
 • член на Етичната комисия на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България
 • Председател на Настоятелството на Международна изследователска фондация „Хасуми”, Институт по Невробиология към БАН
 • Член на Европейската Академия за изследвания на рака
 • Носител на редица отличия и награди – „Медик на годината 2007” на вестник „Форум Медикус”, Орден „Стара Планина І ст.” и др.

4. Валери Коцовски

 • представител на Министерството на образованието и науката
 • началник на отдел „Финанси“, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката
5. Константина Каракадиева
 • Председател на Студентски съвет при МУ - Плевен