Ректор

Ректор

Проф. д-р Славчо Томов е водещ специалист-онкогинеколог и сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система da Vinci S от екипа по роботизирана гинекологична хирургия към Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен. За приноса си към развитието на българската медицина и минимално-инвазивната хирургия проф. Томов е  включен в годишника “Who’s Who in Medicine” и енциклопедичната книга „Светила в Българската медицина”. Проф. Томов е номиниран за Лекар на годината и удостоен с грамота и почетен знак по случай Деня на българския лекар и за принос в областта на медицината, награден е също с грамота и почетен знак за принос в развитието на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен.

Към датата на отчетно-изборното Общо събрание на МУ-Плевен, което се проведе на 07.02.2013 г., проф. д-р Славчо Томов бе част от Академичното ръководство като Декан на Факултет „Здравни грижи”. Той поема управлението на университета като ректор след двата успешни мандата на проф. д-р Григор Горчев. Професор Томов е възпитаник на Висш медицински институт–Плевен, специалист онколог и акушер-гинеколог, доктор на медицинските науки, с проведени множество специализации по лапароскопска и гинекологична хирургия в Германия и Франция. Проф. Томов заема важни и отговорни административно-управленчески и академични длъжности – доцент в катедра „Акушерски грижи” от 2007 г., началник на Операционен блок към УМБАЛ - Плевен от 2009 г., декан на Факултет „Здравни грижи” от м.ноември 2011 г. и „професор” по научната специалност „Акушерство и гинекология” от м. ноември 2012 г.

Проф. д-р Славчо Томов е член на редица национални и международни научни организации – Българското дружество по акушерство и гинекология; основател и член на Управителния съвет на Българската Асоциация по минимално-инвазивна гинекологична хирургия; член на Управителния съвет на Българската Асоциация по онкогинекология; член на Европейската Асоциация по гинекологична онкология; на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия; на световната Асоциация по роботизирана хирургия и учредителен член на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа.