Класиране за студентски общежития за учебната 2022-2023 година

ВАЖНО ! Некласираните за ползване на общежития за учебната 2022/2023 г. студенти, в периода от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г. вкл., трябва да освободят заетите от тях места в „Медик-1“.

Студентите от специалност „Медицина“ и „Фармация“, в последен курс на обучение през учебната 2021/2022 година, следва в срок от дни след първа редовна дипломна сесия (първа редовна дата на последния държавен изпит), да освободят заеманите от тях места в студентките общежития на МУ-Плевен – заповед № 2252/24.08.2022 г.

Заповед 2251 и 2252 за класиране - Изтеглете от ТУК