Периодични издания 2019

АБОНАМЕНТ ПЕРИОДИКА 2019

 

ВАЛУТНИ  СПИСАНИЯ

1. American Journal of  Epidemiology (Oxford) – ISSN 0002-9262 
2. American Journal of  Obstetrics and Gynecology (New York) – ISSN 0002-9378
3. American Journal of  Ophthalmology (Chicago) – 0002-9394   
4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine (New York) – ISSN 1073-449Х
5. American Journal of  Surgical Pathology (New York) – ISSN 0147-5185                                 
6. British Journal of Occupational Therapy (London) – ISSN 0308-0226
7. Cancer /incl.  Cancer Cytopathology (Philadelphia) – ISSN 0008-543Х 
8. Clinical Genetics (Copenhagen) – ISSN 0009-9163    
9. Clinical Infectious Diseases (Oxford) – ISSN 1058-4838                         
10. Clinical Neurology & Neurosurgery (Assen ) – ISSN 0303-8467 
11. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America (Philadelphia)- ISSN 0889-8529
12. European Journal of Clinical  Microbiology & Infectious Diseases (Heidelberg) – ISSN 0934-9723
13. European Journal of  Public Health (Oxford) – ISSN 1101-1262
14. Journal of the American Academy of Dermatology (St. Louis) – ISSN 0190-9622
15. Journal of the American College of Cardiology (New York) – ISSN 0735-1097
16. Otolaryngology & Head & Neck  Surgery (St. Louis) - ISSN 0194-5998    
17. Surgical Clinics of North America (Philidelphia) – ISSN 0039-6109                
18. Судебно-медицинская экспертиза (Москва) – ISSN 0039-4521  

 


БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ


1. Акупунктура (София) – ISSN 1311-2759
2. Акушерство и гинекология (София) – ISSN 0324-0959
3. Анестезиология и интензивно лечение (София) – ISSN 1310-4284
4. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия (София) – ISSN 1313-9339
5. Български медицински журнал (София) – ISSN 1313-1516
6. Български офталмологичен преглед (София) – ISSN 1311-0624
7. Българско списание по психология (София) – ISSN 0861-7813
8. Детски и инфекциозни болести (София) – ISSN 1313-762X
9. Ендокринни заболявания (София) – ISSN 0324-1475
10. Ендокринология (София) – ISSN 1310-8131
11. Ендоурология и миниинвазивна хирургия – (София) ISSN 1314-846Х
12. Здравна политика и мениджмънт (София) – ISSN 1311-9982
13. Здравни грижи (София) – ISSN 1312-2592
14. Клинична и консултативна психология (Варна) – ISSN 1314-0280
15. МД – медицински дайджест (София) – ISSN 1312-4471
16. Медицина и спорт (София) – ISSN 1312-5664
17. Медицински мениджмънт и здравна политика (София) – ISSN 1312-0336
18. Медицински преглед (София) – ISSN 1312-2193
19. Наука Ендокринология (София) – ISSN 1313-0897
20. Наука Инфектология Паразитолагия (София) – ISSN 1314-2429
21. Наука Кардиология (София) – ISSN 1311-459Х
22. Наука Пулмология (София) – ISSN 1312-8302
23. Наука Фармакология (София) - ISSN 1314-2674
24. Неврология и психиатрия (София) – ISSN 1311-6584
25. Невросонология и мозъчна хемодинамика (София) – ISSN 1312-6431
26. Обща медицина (София) – ISSN 1311-1817
27. Онкология (София) – ISSN 0369-7649
28. Оториноларингология (Варна) – ISSN 1312-6997
29. Педиатрия (София) – ISSN 0479-7876
30. Практическа педиатрия (София) – ISSN 1311-0756
31. Психологични изследвания (София) – ISSN 1311-4700
32. Психология – теория и практика (Варна) - ISSN 1314-006Х
33. Ревматология (София) – ISSN 1310-0505
34. Рентгенология  и радиология (София) – ISSN 0486-400Х
35. Сестринско дело (София) - ISSN 1310-7496
36. Социална медицина (София) – ISSN 1310-1757
37. Социологически проблеми (София) – ISSN 0324-1572
38. Спорт и наука (София) – ISSN 1310-3393
39. Сърдечно-съдови заболявания (София) – ISSN 0204-6865
40. Хирургия (София) – ISSN 0405-2167
41. Acta Medica Bulgarica (София) – ISSN 0324-1750
42. GP news (София) - ISSN 1311-4727
43. InSpiro (София) – ISSN 1313-4329
44. MedInfo(София) – ISSN 1314-0345
45. Pharmacia (Sofia) – ISSN 0428-0296

 


АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ


1. Български лекар (София) – ISSN 1310-2214
2. Клуб Д (София) – ISSN 1311-4301
3. Форум Медикус (София) – ISSN 0861-2412

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР


 
1. Българска кардиология (София) – ISSN 1310-7488
2. Двигателни нарушения (София) – ISSN 1312-4676
3. Кардио Д  (София) – ISSN 1312-4315
4. MedPost (София) – ISSN 2367-6469
5. Medical Magazine (София) – ISSN 1314-9709
6. Advances in Pulmonary Hypertension (Silver Spring) – ISSN 1933-088X
7. Bulgarian Medicine (Sofia) – ISSN1314-3387
8. The Bone and Joint Journal (London) –ISSN 2049-4394
9. Problems of Infectious and Parasitic Diseaases (Sofia) ISSN 0204-9155

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

 

1. Варненски медицински форум (Варна) – ISSN 1314-8338
2. Здраве & Наука (София) – ISSN 1314-3360
3. Folia Medica (Plovdiv) – ISSN 0204-8013
4. Scripta Scientifica Medica (Varna) – ISSN 0582-3250
5. Scripta Scientifica Medicinae  Dentalis (Varna) – ISSN 2367-7236
6. Scripta Scientifica Pharmaceutica – (Varna) – ISSN 2367-6000
7. Scripta Scientifica Salutis Publicae – (Varna) – ISSN 2367-7325
8. Scripta Scientifica Vox Studentium - (Varna) – ISSN 2535-0471
9. Trakia Journal of Sciences. Ser. Biomedical Sciences – (Stara Zagora) – ISSN 1312-1723

 

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) – ISSN 1313-6917
2. Academica Medica - старо заглавие Плевенска медицина (Плевен) – ISSN 1314-958Х

 

ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

1. EBSCO Medline Complete
2. Онлайн бази данни, абонирани от Министерство на образованието, младежта и науката