Актуална информация за проект BG05M2OP001-2.002.-0001 „Студентски практики" - декември 2017 г.
Създадена на 13 Декември 2017

Във връзка с големия интерес на студентите от МУ-Плевен и работодатели към проект BG05M2OP001-2.002.-0001 „Студентски практики" и удължаване на срока за реализация на проекта до август 2018 г., са опуснати допълнителни 150 места.

 

ДОГОВОРИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ :

 

 1. Договори на студенти – в съответната студентска канцелария. Студенти в I-ви курс могат да участват в проекта от летен семестър на учебната 2017/2018 година.

 

Цветелина Момчилова – Факултет „Медицина“, ст. 208, Ректорат

Зорница Декова – Факултет „Здравни грижи“ и „Фармация“, Ректор

Емилия Лескова – Факултет „Обществено здраве“, ст. 310, Ректорат

Виолета Димитрова – Медицински колеж, ст. 427, Учебен корпус

 

ВАЖНО!

Отпуснатите допълнителни места за практики се разпределят пропорционално на броя действащи студенти по факултети за учебната 2017/2018 година.

 

Разпределение на практиките:

 • За факултет „Медицина“ - 80 бр.
 • За факултет „Фармация“ - 2 бр.
 • За факултет „Обществено здраве“ - 22 бр.
 • За факултет „Здравни грижи“ - 26 бр.
 • За Медицински колеж - 20 бр.

Прием на договори - от 19.02.2018 г. до изчерпване на квотата за съответния факултет. Най-ранната начална дата на практиките да бъде от 06.03.2018 г. 

За да бъде приет и подписан договор на студент е необходимо да са изпълнени всички условия:

 • Посочена практика и ментор;
 • Избран академичен наставник;
 • Изготвена от ментора и одобрена от академичния наставник програма;
 • Изготвен график за провеждане на практиката от студента. Препоръчително е графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40. През семестъра е желателно за практиката по проекта да се отделят не повече от 5 часа дневно. 

НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ ДОГОВОРИ, ЗА КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ.

 1. Договори на академични наставници, работодатели и ментори – Учебен отдел, ст.206 и 207, Ректорат, тел. 064 884 130.

На интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/, може да научите подробности за целите на проекта, изискванията към бъдещите участници в него, развиваните дейности и др.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ! Обявите на УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД - Плевен ще бъдат достъпни за кандидатстване от 01.02.2018 г.

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниАктуална информация за проект BG05M2OP001-2.002.-0001 „Студентски практики" - декември 2017 г.