Задължителна периодична атестация на академичния състав на МУ – Плевен
Създадена на 15 Декември 2017

Във връзка със задължителната периодична атестация на академичния състав на МУ-Плевен, в срок до 15.01.2018 г. членовете на академичния състав на МУ-Плевен да попълнят надлежно атестационните си карти по утвърден от Академичния съвет образец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Приложенията свързани с попълването на раздел 3. Научноизследователска дейност от атестационната карта, се намират на web-сайта на университета в секция „Акредитация“ -> Карта на НПС и докторанти.

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниЗадължителна периодична атестация на академичния състав на МУ – Плевен