Великденска ваканция 2018
Създадена на 07 Март 2018

З А П О В Е Д

№ 532/07.03.2018 г.

 

На основание чл. 70, ал.1, т.11 от ЗВО и във връзка с решение на Академичния съвет от 29.05.2017 г. относно графика на учебните занятия в МУ – Плевен за учебната 2017/2018 г.,


Н А Р Е Ж Д А М:


Великденската ваканция за студентите от Медицински университет – Плевен да бъде от 03.04.2018 г. до 09.04.2018 г. Занятията от 02.04.2018 г. да се отработят по споразумение с преподавателите, за което да бъдат уведомени студентските канцеларии на основните звена.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ръководителите на всички основни звена и катедри и на студентите за сведение и изпълнение чрез публикуване на сайта на университета и в Информационната система.

 

 

Р Е К Т О Р: /П/
(проф. д-р Сл. Томов, д.м.н)

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниВеликденска ваканция 2018