Студенти, отличени в конкурса "Най-изявен студент 2022"

Създадена на 27 Май 2022

         

      По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, със заповед №  1432/26.05.2022 г.  да бъдат отличени следните студенти:

         1. С плакет, грамота и специализирана литература за постижения в учебната и научната дейност:

 

    - Илия Иванов Михайлов – 5 курс, спец. „Медицина”, БЕО;

    - Чандини Виджайкуруп – 6 курс, спец. „Медицина”, АЕО;

    - Викторио Веселинов Михайлов – 5 курс, специалност „Фармация“;

    - Камелия Юриева Атанасова – 3 курс, спец. „Медицинска сестра”;

    - Стела Светлинова Тодорова – 3 курс, спец. „Медицински лаборант”.

       

        2. С плакет, грамота и специализирана литература за успешно усвояване на българския език:

    - Иления Ди Палма - 4 курс, спец. „Медицина”, АЕО.