Допълнителен прием на документи за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „бакалавър“

Създадена на 20 Януари 2019

 

МУ-Плевен обявява втори допълнителен прием на кандидат-студенти за специалност „Управление на здравните грижи“ – ОКС „бакалавър“. Условия за кандидатстване – завършен медицински колеж, полувисше образование (ОКС „професионален бакалавър“ или „специалист“) Обучението е задочно, по държавна поръчка с продължителност 5 семестъра.

Срокът за подаване на документите е до 11 септември 2019 г. (вкл.). Конкурсът – писмен изпит-тест и устен изпит, ще се проведе на 13 септември (петък) 2019 г. от 9.00 часа във факултет „Обществено здраве“.  Документите се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 16 часа в Учебен корпус на МУ – Плевен, ет. 3, ст. 310 – Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“.