До 30 юли продължава ранната регистрация за участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия с домакин Медицински университет – Плевен

Създадена на 24 Юли 2019

Европейският Годишен Конгрес по роботизирана гинекологична хирургия (11th Annual Meeting of Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS) ще се проведе от 26 до 28 септември 2019 г. в Аулата на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ под мотото Beyond Borders („Отвъд границите“). Заложеното послание на форума е заедно да „прескочим границите“ на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия.

Събитието се организира под егидата на Медицински Университет – Плевен (МУ-Плевен) и Българската Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ). Проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, е президент на конгреса в България. Форумът ще привлече в нашата страна цяла плеяда от най-изтъкнатите хирурзи от САЩ и Европа в сферата на минимално инвазивната и робот-асистираната хирургия, които ще изнесат пленарни доклади, споделяйки своя опит и визия за развитието на новите технологии и роботиката. Очаква се в конгреса да вземат участие над 300 специалисти от цял свят, както и много български лекари и студенти по медицина. За първи път в европейския форум по роботика ще участва т. нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароскопска Асоциация със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“ в научната програма (https://sofia.sergs.org/scientific-programme/). Преди Конгреса те ще посетят Медицински Университет – Плевен за провеждане на предконгресен обучителен курс на 24 и 25 септември 2019 г.

Пленарни лекции на европейския форум по роботика в София ще изнесат водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др. Научният форум ще предостави на българската академична и студентска общности невероятната възможност да се запознаят с най-новите тенденции в оперативното лечение на злокачествените и доброкачествените гинекологични тумори, ендометриозата и заболяванията на женската полова система. Специално внимание е отделено на бъдещите тенденции в развитието на роботизираната хирургия.

Специално за българските студенти, специализанти и лекари-специалисти организационният комитет е предвидил преференциални такси за регистрация: https://sofia.sergs.org/registration/

 

  • Ранна регистрация до 30 юли 2019 – 150 € специалист; 50 € стажант и медицинска сестра
  • Регистрация до 20 септември 2019 – 200 € специалист; 70 € стажант и медицинска сестра
  • Регистрация на място – 250 € специалист; 100 € стажант и медицинска сестра

По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София в периода 26-28 септември 2019 г. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще реализира специална демонстрация на 3D обучение чрез излъчване на 3D Хирургия на живо. Демонстрацията ще се реализира с обучителна цел по европейски проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София паралелно ще бъдат представени две операции на живо, излъчвани в 3D формат. Едната ще бъде робот-асистирана операция, която ще извърши екипът на проф. д-р Григор Горчев, а втората - фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров.

Цялата информация за конгреса можете да намерите на сайта на SERGS: https://sofia.sergs.org/