Стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Създадена на 15 Ноември 2019

Стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2019-2020 г.

Целта на стипендиантската програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2019/2020 година е 10 декември 2019 г., 18:00 ч.

Пълен текст на Насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци можете да намерите на под-страница „Конкурс за стипендии 2019-2020“.

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=49.

Повече информация:

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=88

https://www.marginalia.bg/novini/shans-za-romi-da-stanat-profesionalisti-v-sferata-na-zdraveopazvaneto-startira-konkurs-za-stipendii/

https://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/konkurs-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-ot-romski-proizhod-izuchavashti-zdravni-specialnosti/