Курсове организирани от НЦОЗА за 2020 г.

Създадена на 06 Февруари 2020

Ръководството на МУ - Плевен Ви уведомяваме, че в Център СДО се намира „Програма за курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2020 г.", които ще се организират от НЦОЗА. Информация за курсовете може да се види и на следният адрес: http://www.ncpha.government.bg