Обръщение към студентите във връзка с дистанционното обучение в Медицински университет – Плевен

Създадена на 17 Март 2020

Уважаеми студенти,

 

Във връзка със заповед на Министъра на образованието на Р България и решение на АС от 16.03.2020 г., преподаването и обучението в МУ – Плевен преминава в дистанционна форма.

За целта всички Вие, студентите на МУ – Плевен, следва да използвате ресурсите на Системата за дистанционно обучение. До края на настоящата седмица можете да ползвате за самоподготовка интегрираните в Системата материали. Текущо ще бъде въвеждана учебна информация по всички изучавани дисциплини. От следващата седмица преподавателите ще бъдат активни онлайн за обратна връзка с Вас по времето на занятията по съответната дисциплина съгласно учебния график.

За комуникация с преподавателите можете да използвате и Университетската информационна система. За целта проверявайте в профила си „Съобщение към/от преподавателите“, както и служебната си електронна поща (вход в лентата горе).

Осъзнаваме изключителността на извънредната ситуация и вярваме, че всички ние имаме необходимия потенциал за обезпечаване на учебния процес.

Разчитаме на Вашата отговорност и професионализма на нашите преподаватели!

 

Желаем Ви успешна подготовка!