Огромна благодарност към новите дарители на Вирусологичната Лаборатория за изследване на COVID-19

Създадена на 30 Април 2020

Ръководството на Медицински Университет - Плевен благодари на новите общественици, организации, фирми, граждани, преподаватели и служители, които продължават да подкрепят финансово висшето училище в това благородно и полезно за обществото и науката начинание –поддържане и функциониране на Вирусологичната лаборатория за изследване на коронавирус. Наличието на Лаборатория за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка в града и региона, както и за излизане от извънредната ситуация в страната. Ректорът проф. д-р Славчо Томов изпраща поименни благодарствени писма на всеки нов дарител, воден от убеждението, че няма малки и големи дарители, а безценни жестове на подкрепа и солидарност. 

Проф. д-р Славчо Томов се обърна към академичната общност с думите: „Изправено пред изпитанието COVID-19, обществото ни демонстрира огромен научен потенциал – от лекари, учители, учени и специалисти, които с възхитителните си действия се превърнаха в героите на нашето време. В нашия университет кризата също мобилизира усилията на преподаватели и студенти – бързо преминахме към обучение в електронна среда, много от нашите студенти се записаха като доброволци в борбата за ограничаване на епидемията, и не на последно място – изградихме, оборудвахме и работи Вирусологичната Лаборатория за изследване на коронавирус към висшето училище.“

От 06 април 2020 г. започна своята дейност новоразкритата Вирусологична Лаборатория към Научноизследователския Институт на Медицински Университет - Плевен, базирана във Втора клинична база.

МУ-Плевен благодари на всички, които дариха средства в подкрепа на работещите високоспециализирани екипи от учени, както и за закупуване на консумативи и дооборудване на новата Вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19:

 1. Красимир Каракачанов - Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Р България
 2. д-р Калин Поповски - Народен представител в 44-то Народно събрание на Р България
 3. Петя Василева
 4. Станислав Любомиров Райков
  • Фирма Фифт Дигрии ООД София – представлявана от Станислав Райков
  • Фирма Ти Ес Ес България ООД - представлявана от Станислав Райков
 5. чл.-кор. проф. Григор Горчев – УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен
 6. проф. д-р Тони Веков
 7. проф. д-р Славчо Томов
 8. Цветан Кръстев - СИДИ 92 ЕООД Плевен
 9. Даниела Кацарска - Дарис МС ЕООД София
 10. Виолета Анкова Симеонова
 11. Хасан Юсеинов – ЕТ „Идеал“  – В. Търново
 12. Ивайло Нешев – ЕТ „Неш – Ив. Нешев“ – Плевен
 13. 1 Десислава Иванова – Експрес Секюрити – Плевен
 14. 1 Веселин Балев - Веселин Балев ЕООД – Плевен
 15. 1 Стела Кирилова Христонева
 16. 16. Стефан Стрнад – Джи Ес Евро – България – София
 17. 1 Славина Христанова – Прокурист на МТИ ООД София
 18. 18. ПМУ Талев ООД Плевен
 19. 19. ПМУ Плевен ООД Плевен
 20. Независим синдикат при МУ- Плевен
 21. Проф. Маргарита Александрова
 22. Проф. д-р Аспарух Аспарухов
 23. Проф. Ангелина Стоянова
 24. Доц. д-р Здравка Радионова
 25. Проф. д-р Ташко Делийски
 26. 2 Доц. д-р Добромир Димитров
 27. 2 Ибрахим Потурлиев
 28. 2 Олег Караджов
 29. Анелия Луканова
 30. Атанаска Наумова Божинова
 31. Доц. Галя Цветанова Маринова
 32. Иво Веселинов Радев
 33. Доц. Милена Атанасова Атанасова –Радева
 34. Силвия Евгениева Иванова
 35. Nino Del Pozzo
 36. Теодора Бисерова Божинова от Плевен – ученичка, която дари ученическата си стипендия
 37. Палфингер Продукционстехник България ЕООД
 38. Елица – 3 ЕООД –Плевен
 39. КОРЕКТ КОНСУЛТ Д 13 – РУСЕ
 40. Мима Цветанова Здравкова
 41. Калоян Руменов Стойчев
 42. ВЕКТОР М ООД ПЛЕВЕН
 43. УЕБРИКА ООД ПЛЕВЕН
 44. Андрей Илиев Петров
 45. Велина Дукова
 46. Зорница Декова
 47. Мариана Величкова Великова Енчева - София
 48. МИЗИЯ 96 АД
 49. Светозар Паунов Стамболийски
 50. ФИРМА СИЧИЛСАЛДО  С П А КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧ
 51. Пол Редиф и Жана Георгиева Цървулкова, Балкан Харвес ЕООД
 52. ВСК при Независим Синдикат на МУ-Плевен
 53. Доц. д-р Гена Грънчарова
 54. Техноофис  БГ ЕООД Плевен
 55. Хасан Айсой от Р Турция
 56. Калин Цветанов Цветков
 57. ИД Транстекст ООД
 58. Лайънс Клуб Плевен Мизия
 59. Пенчо Иванов Ганев
 60. Венета Любенова Шопова
 61. Селенай Гирейхан – Р Турция
 62. Радема Ел ЕООД Плевен
 63. Доц. Виолета Йорданова Данчева
 64. Доц. Мария Симеонова
 65. Даниел Борисов Василев
 66. Доц. Косто Вълов Митов
 67. Доц. Нина Иванова Борисова
 68. СИГМА ЕООД
 69. ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД
 70. Мариана Величкова Великова- Енчева
 71. Медицински център Хера ЕООД

Само обединени ще се справим с изпитанието COVID-19!