On-line подаване на заявления за изпити в МУ-Плевен

Създадена на 15 Юни 2020

 

Противоепидемични мерки ! - Вижте ТУК

Кандидатстудентските изпити ще се проведат в корпусите на Медицински университет- Плевен.

- Учебен корпус (УК) и Факултет Фармация (ФФ): адрес бул. Русе 38 (входа срещу хотел "Балкан")

- Ректорат (Р): ул. "Св. Климент Охридски" 1

- Спортна зала: ул. Москва 13

Пропускането на кандидатите е от 9:00 ч. до 9:30 ч.

В деня на изпита трябва да носите със себе си:

- документ за самоличност

- талон за явяване на изпит

- предпазнa маска

- син химикал

Точната зала,в която трябва да заемете своето място можете да проверите в профила си в информационната система,в дясно на маркираните изпити.

Инструкция за кандидат-студенти задочно и дистанционно обучение след висше образование! Изтеглете от ТУК

Инструкция за кандидат-студенти редовно обучение след средно образование! Изтеглете от ТУК

ВХОД за кандидат-студенти! Влезте от ТУК.

Регистрацията за редовните изпити и подаването на заявления за класиране ще започне на 20.06.2020 г.

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

 

Такси за кандидатстване в РЕДОВНА СЕСИЯ

 

Контакти с техническа комисия: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Освободени от такси за кандидатстване са кандидати, които са:

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

- военноинвалиди и военнопострадали;

- кръгли сираци;

- майки с три и повече деца.

За ползване на това право се представя съответният документ, като се прикачва в момента на подаване на заявлението онлайн.

 

Полусираци заплащат 50% от таксите за кандидатстване, като това право се удостоверява със съответен документ - удостоверение за наследници или акт за смърт.

 

1.Специалности „Медицина“ и „Фармация“:

Срок за кандидатстване: 20.06 – 03.07.2020 г. онлайн.

Редовни присъствени кандидатстудентски изпити: 

07.07.2020 г. – изпит по биология

10.07.2020 г. – изпит по химия.

Кандидат-студентите се регистрират с ЕГН и парола в информационната система на Университета, където прикачват копие на диплома, посочват изпитите, на които ще се явят с добавяне на документ за платени такси и подреждат желаните специалности.

Кандидатите, заплатили такси за предварителната сесия, трябва да извършат посочените по-горе действия в профилите си.

 

2. Бакалавърски специалности с прием след завършено средно образование:

Срок за кандидатстване: 20.06 – 16.07.2020 г. онлайн.

Редовен присъствен кандидатстудентски изпит по биология - 21.07.2020 г.

Кандидат-студентите се регистрират с ЕГН и парола в информационната система на Университета, където прикачват копие на диплома, посочват съответния вариант за кандидатстване с добавяне на документ за платени такси и подреждат желаните специалности.

Кандидат-студентите, положили успешно предварителни изпити, трябва да извършат посочените по-горе действия и с това да заявяват участие в класирането.

Кандидат-студентите, утвърдени за ранен прием, се записват за студенти в срок от 22.06 – 03.07.2020 г. Незаписаните в този срок могат да кандидатстват за всички бакалавърски специалности, като заявят в профилите си отказ за специалността, за която са утвърдени.

Студентите, обучаващи се в платена форма, които кандидатстват и бъдат приети за обучение по държавна поръчка, не могат да продължат автоматично в курса, до който са достигнали. Те следва да се обучават от първи курс заедно със студентите, приети по държавна поръчка през настоящата година, като ще им бъдат признати успешно положените изпити, но не и завършените курсове.

3. Кандидатстване за специалностите след завършена степен на висше образование: Сроковете за прием на документи и датите за съответните изпити се запазват.

 

Специалност, ОКС и форма на обучение Подаване на документи Приемен изпит Дата на изпита
Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Писмен изпит 27.7.2020
Устен изпит 28.7.2020
Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Писмен изпит 27.7.2020
Обществено здраве и здравен мениджмънт – магистър, дистанционно обучение 17/02 - 23/07/2020 Устен изпит 28.7.2020
Медицинска рехабилитация и ерготерапия – магистър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Устен изпит 28.7.2020

 

Вход за кандидат-студенти! ТУК

 

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200
SWIFT: UBBS BG SF
ОББ АД