Резултати, класиране и условия за записване на кандидати за специалност Управление на здравните грижи - Бакалавър

Създадена на 29 Юли 2020

 

        МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

Факултет „Обществено здраве”

         Кандидат-студентски прием 2020/2021 г.

 

КЛАСИРАНЕ

 

 

на приетите кандидати за бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“

 

 

ПО

РЕД

Вх.№ на кандидата

БАЛ

1

1085

17.63

2

1088

17.24

3

1044

16.71

4

1008

16.46

5

1069

16.19

6

1098

16.14

7

1065

15.66

8

1021

15.48

9

1086

15.48

10

1055

15.12

11

1012

14.73

12

1011

14.7

13

1087

14.38

14

1107

14.12

15

1084

13.98

НЕКЛАСИРАНИ

16

1054

13.55

17

1010

13.34

18

1109

12.34

19

1040

12.30

20

1013

12.19

21

1050

10.90

22

1009

0.00

23

1102

0.00

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В СТАЯ 310, ЕТ. 3

 

  1. ЛИЧНА КАРТА
  2. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
  3. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕЛСТВО
  5. СНИМКИ 3.5/4.5 СМ. - 5 БР.
  6. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР - 200 ЛВ. (ПЛАЩА СЕ В БАНКОВИЯ ОФИС НА ОББ В РЕКТОРАТ 1 ИЛИ В ДРУГ КЛОН НА БАНКАТА)

 

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SFОББ АД

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА  НОВОПРИЕТИ ТЕ СТУДЕНТИ  -

ОТ 30.07., 31.07. и 03.08.2020 г.