Стипендии на фондация „Еврика“

Създадена на 31 Август 2020

За поредна учебна година фондация „ЕВРИКА“  предлага именни стипендии за студенти, които се обучават в 11 конкретни области на висшето образование. Пълна информация за стипендиите и условията за кандидатстване може да откриете на следния интернет адрес:

https://www.evrika.org/?p=3742