„Еразъм +“ за преподаватели и административен персонал 2020/2021

Създадена на 14 Октомври 2020

 

Изходяща мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

 

Право на участие в мобилност с цел обучение има преподавателския и непреподавателския персонал от МУ – Плевен. Дейността подкрепя професионалното развитие под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина. Мобилността може да бъде с продължителност от 2 дни до 5 дни, с изключение на времето за пътуване.

 

Организации, предлагащи Еразъм+ обучителни курсове:

 

http://dorea.org/

 

http://shipcon.eu.com/

 

Преподавателска мобилност с цел преподаване

 

Този тип мобилност позволява на преподавателите да преподават в партньорска институция в чужбина.Продължителността може да бъде от 2 дни до 5 дни, с изключение на времето за пътуване. Във всички случаи, преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 академични часа преподаване на седмица.

 

Време за пътуване – 1 ден преди началото на мобилността и 1 ден след последният ден на престой в приемащата институция!

 

Необходими документи при кандидатстване?

  1. Формуляр – наличен онлайн
  2. Декларация – налична онлайн

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/international-activities/163-erasmus/2501-2014-04-15-09-20-13

  1. Мотивационно писмо
  2. Сертификат за владеене на език
  3. Проект на програма за преподаване/работен план на посещението;

 

За повече инфорация : http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/2019-04-30-16-14-17/163-erasmus/428-teacher-mobility

                 

Преподавателите подават документи към Факултетните координатори:

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/international-activities/423-2018-01-11-09-20-34

 Административен персонал подава документи към ЕИМС.

Срок за подаване на документите:

до 23.10.2020г. вкл.