Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и докторанти през 2021 г.

Създадена на 18 Декември 2020

От 29.12.2020г. до 29.01.2021г.  Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за докторанти през 2021 г.

Пълният текст на обявите, процедурата за провеждането на конкурса, сроковете за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структура Научно-изследователски институт → Научно-изследователски проекти.