Стипендии на австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност за учебната 2021/2022 година

Създадена на 15 Януари 2021

Австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност, предоставя стипендии на чуждестранни студенти, както и на завършили висше образование и учени за академичната 2021/2022 година. Подробна информация за стипендиите може да намерите на интернет страницата:

https://grants.at/en/