Стипендии на Френският институт в България - „Стипендии за Франция“ за 2021 година

Създадена на 15 Януари 2021

Стипендиите на Френският институт в България се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство, както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

 Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт в България:

http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Стипендии на френското правителство