Еразъм харта за новия седемгодишен програмен период 2021-2027

Създадена на 20 Януари 2021

Медицински Университет – Плевен получи с максимална оценка Еразъм харта за висше образование за новия седемгодишен програмен период  2021-2027.

Еразъм хартата за висше образование определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища  трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности по Програмата и ще бъде връчена от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)  през месец януари 2021г.

Присъждането на Еразъм харта за висше образование ще позволи на Медицински Университет - Плевен и през следващия програмен период да продължи да развива и задълбочава европейското и международното сътрудничество.

Приоритети на новата програма „Еразъм+“:

1.Цялостна дигитализация на административните процеси по управление на мобилности;

2.Пълно и автоматично признаване на периоди на обучение в чужбина;

3.По-голяма равнопоставеност и приобщаване на участници с неравностоен социален произход и ограничени възможности;

4.Ангажираност с екологичните проблеми и прилагане на „зелени“ практики.