Конкурс за отпускане на стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2021 - 2022 г.

Създадена на 24 Септември 2021
Фонд Активни граждани България обявява конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2021-2022 г.