Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на Медицински университет – Плевен и Технически университет - Габрово

Създадена на 05 Октомври 2021

На официална среща на 04.10.2021 г. ректорите на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) проф. д-р Добромир Димитров и проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на висшето образование. Целта на двете висши училища е да обединят своите усилия за реализиране на съвместна дейност и партньорство в разработването на интердисциплинарни хибридни учебни програми в областта на технологиите и социалните дейности. Двамата ректори се обединиха около идеята за провеждане на съвместни обучения в сферата на телемедицината, както и в електронна среда, при равномерно разпределение на учебната натовареност и ресурсите. Професор Димитров и професор Железаров видяха възможности за сформиране на съвместни научноизследователски колективи за осъществяване на научни публикации, разработки, подготвяне на учебници и помагала, както и на общи проекти. Чрез съвместно организиране и участие в образователни и научни форуми, обучения и дискусии ще се осъществи обмен на идеи и знания.  Техническият университет – Габрово е утвърден престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Университетът разполага с изграден и успешно функциониращ Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, с който МУ-Плевен планира сътрудничество в направленията на дейност на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи.

В края на посещението си в МУ-Плевен ректорът на ТУ-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров разгледа Центъра за компетентност Леонардо да Винчи, където бе силно впечатлен от лабораториите за 3Д принтиране и биопринтиране, прецизна онкология и геномна медицина. Специална изненада за госта бе презентацията на д-р Стефан Мирчев и студенти от катедрата по очни и УНГ болести на иновативен 3D модел на средното ухо, пресъздаващ реални микроструктури, който ще се прилага в процеса на обучение на студенти, специализанти и млади хирурзи.

През 2020 г., по инициатива на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), Медицински университет – Плевен, заедно с Медицински университет – Варна и Медицински университет – Пловдив, сключи меморандум за съвместни хибридна магистърски програми. Предмет на сътрудничеството са обучението в електронна среда, софтуерното администриране на медицинска техника и апаратура, както и телемедицината. Предстои подписване на меморандум с ректора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов.

Изграждането и включването на висшите училища в страната в  интердисциплинарни и междууниверситетски мрежи е в унисон с новата Стратегия за развитие на висшето образование, както и с изискванията на пазара на труда. Основната цел е да се изграждат конкурентоспособни млади специалисти, владеещи знания и умения в синхрон с авангардните технологии.