Обява за набиране на кандидатури за студентска мобилност с цел практика/обучение по програма „Еразъм +“ за летен семестър на академичната 2021/2022 г.

Създадена на 06 Октомври 2021

 

     Кой може да кандидатства?

 

 • Студенти, завършили 2-ри курс от своето обучение;
 • Студенти със среден успех от следването до момента не по-малък от „Много добър“ 4,50 и положени всички изпити;
 • Кандидатите трябва да владеят съответния чужд език на необходимото ниво за провеждане на практиката;
 • Студенти завършили семестриално до една година след приключване на обучението си.
 • Докторанти, със срок на докторантурата, изтичащ след приключване на мобилността и с утвърден от Факултетния съвет план на докторантурата, минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

 

     Необходими документи при кандидатстване?

 

 1. Формуляр (по образец) за участие в студентска мобилност;
 2. Декларация за защита на личните данни (по образец);

      http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/2019-04-30-16-14-17/163-erasmus/2501-2014-04-15-09-20-13

 

 1. Уверение от Студентската канцелария на съответния факултет за среден успех от началото на следването до момента;
 2. Сертификат, доказващ ниво на езикова подготовка.
 3. Мотивационно писмо за участие.

 

 

     !!! ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЕЛЕКТРОННО НА ИМЕЙЛ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     01.10.2021 г. до 15.10.2021 г. вкл.

 

      Какво предлага програмата?

 

 • Финансова подкрепа, която ще получат класираните и преминали през селекция студенти по програма „Еразъм +“ 2021/2022 г.:

 

 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

ПРИЕМАЩА СТРАНА

СУМА НА МЕСЕЦ В EUR

Дания, Финландия,  Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

750

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър,  Холандия, Португалия, Малта

750

България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, бивша Югославска Република Македония, Турция

690

 

 

 

 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЕМАЩА СТРАНА

СУМА НА МЕСЕЦ В EUR

Дания, Финландия,  Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция,Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

                600

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър,  Холандия, Португалия, Малта

                 600

България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, бивша Югославска Република Македония, Турция

                 540

 

 

 • Продължителност на практиката: от 2 до 12 месеца;
 • Продължителност на обучението: от 3 до 12 месеца;
 • Практиката може да бъде проведена в университет или лечебно заведение по избор в Европа или в някоя от институциите, с които МУ-Плевен има сключен договор за обмен на студенти:

 

         http://www.mu-pleven.bg/index.php/structure/international-activities/164-international-partnerships?lang=bg