Медицински университет - Плевен се представя като работодател на дипломантите от специалност Медицина

Създадена на 11 Октомври 2021

Уважаеми дипломанти от специалност „Медицина“,
Уважаеми стажант-лекари,

Центърът за кариерно развитие при МУ-Плевен организира и най-учтиво ви кани да присъствате на среща с ръководители на катедри от МУ-Плевен и ръководители на университетските клинични бази УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и УМБАЛ „Света Марина“, където ще бъде представена информация за потребностите от кадри и свободни работни места за лекари в предклиничните и клинични звена на Университета, условията на работа и възможностите за кариерно развитие.

Очакваме ви на 14 октомври 2021 г. (четвъртък) от 13:00 часа в зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

 

Презентация от срещата със студенти - МУ Плевен

Презентация от срещата със студенти - УМБАЛ Георги Странски

Презентация от срещата със студенти - УМБАЛ Света Марина