01.11.2021 г., Денят на будителите - неучебен и неработен ден

Създадена на 21 Октомври 2021

 

       З А П О В Е Д 

 

       № 2671/20.10.2021 г.

 

На основание чл. 154 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Правилника за организацията на учебния процес в МУ – Плевен,

 

      Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 Денят на будителите – 01.11.2021 г. – да бъде неработен и неучебен ден.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            РЕКТОР:  /П/

        (Проф. д-р Д. Димитров, д.м.)