Фонд „Научни изследвания” ще финансира над 160 нови научни проекти

Уважаеми колеги,

Днес, 28.10.2021 г., постъпи информация от д-р Владимир Божилов, д.м., Експерт "Връзки с обществеността" към Фонд "Научни изследвания" на МОН, относно предстоящо финансиране на повече от 160 научни проекта на български учени от всички научни области на обща стойност над 21,5 млн. лв. Общо 34 от проектите, за които ще бъдат отпуснати средства, са на млади учени и постдокторанти.

Ръководството на МУ-Плевен и сектор „Проектна дейност” отправят покана към всички изследователи и млади учени за запознаване с информацията и обмисляне на проектни предложения в заложените срокове.

Повече детайли за класирането и условията за кандидатстване по обявите за нови възможности за финансиране можете да намерите тук:

Фонд „Научни изследвания” ще финансира над 160 нови научни проекти

Поканата е публикувана и в раздел „Проектна дейност” към отдел ЕИМС.

 

С уважение:

Доц. д-р Диана Пендичева, д.м.

Зам.-ректор ЕИМС