Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и докторанти през 2022 г.

Създадена на 01 Декември 2021

От 20.12.2021г. до 20.01.2022г.  Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за докторанти през 2022 г. Пълният текст на обявите, процедурата за провеждането на конкурса, сроковете за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структура Научно-изследователски институт → Научно-изследователски проекти.