Стикери за ползване на студентски стол

Създадена на 10 Януари 2022

Уважаеми студенти и докторанти,

Във връзка с нормативни промени в Наредбата за полазване на студентски общежития и столове, в студентки стол на Медицински университет - Плевен ще бъде въведена нова система за заявяване и отчитане. На студентите и докторантите, които желаят да използват студентски стол, ще бъдат раздадени специални стикери от експертите в съответните студентски канцеларии. Стикерите следва да бъдат залепени върху личните студентски карти и ще предоставят възможност на действащите студенти и докторанти, редовно обучение, по държавна поръчка, да ползват държавна субсидия при хранене в стола на МУ-Плевен. Правото на ползване на субсидията се прекратява при промяна на студентското положение (прекъсване, дипломиране и т.н.).

До окончателно въвеждане на новата система за отчитане в студентския стол на МУ-Плевен (приблизително до края на месец февруари 2022 г.) ще се обслужват и студенти без стикери. След този период, студентите без стикери, както и такива с прекратено право на субсидия, ще могат да заявяват столово хранене на свободни цени.

За получаване на стикери се обръщайте към експертите в студентските канцеларии, както следва:

  • Факултет „Медицина“ (студенти и докторанти) - 064 800 001, 800 005
  • Факултет „Фармация“ - 064 884 320
  • Факултет „Обществено здраве“ - 064 884 237
  • Факултет „Здравни грижи“ - 064 884 155
  • Медицински колеж - 064 884 142