Европейска седмица на общественото здраве (16-20 май 2022)

Създадена на 06 Април 2022

Здравето през целия живот

Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО). 

Това е ежегодна инициатива, започнала през 2019 г.  

Европейската седмица на общественото здраве има за цел: 

  • Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа. 
  • Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични общественоздравни теми в съответствие с водещите Европейски организации. 
  • Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво. 

Темите на петте дни: