IN MEMORIAM

Създадена на 26 Април 2022

Напусна ни доц. д-р Денко Страшимиров – дългогодишен ръководител на катедрата и преподавател по патологична физиология

         

    Академичната общност на Медицински университет – Плевен изгуби доц. д-р Денко Страшимиров Симеонов, който ни напусна на 22.04.2022 г. на 81-годишна възраст.

   Академичното ръководство на Медицински университет – Плевен и катедрата по физиология и патофизиология споделят дълбоката скръб на близките и изказват най-искрени съболезнования по повод на кончината на доц. д-р Денко Страшимиров Симеонов, скъп колега и отдаден преподавател.

   Доц. д-р Денко Страшимиров Симеонов, д.м. е роден на 29.08.1940 г. в с. Славовица. Завършва медицина в МА – София. През 1975 г. постъпва като асистент в Катедра “Патологична физиология” при ВМИ – Плевен и е един от основателите й. Успешно защитава дисертация през 1988 г. и е избран за доцент през 1997 г. Бил е дългогодишен ръководител катедра (1999 – 2007), член на Факултетния съвет и председател на Контролната комисия в МУ-Плевен. Научноизследователската му дейност е насочена към изучаване етиологията и патогенезата на експерименталната атеросклероза и участието на микроелементите в патогенетичните механизми на артериалната хипертензия.

  Напусна ни един прекрасен човек, отличаващ се с изключителни лични и професионални качества, който отдаде живота си за развитието и утвърждаването на Катедрата по патологична физиология.

  Дълбок поклон пред светлата памет на човека, лекаря, преподавателя и колегата!

 

  От Ръководството на Медицински университет – Плевен