On-line подаване на заявления за кандидатстване след средно образование

Създадена на 10 Юни 2022

Уважаеми кандидат-студенти,

В периода от 13 до 29 юни 2022 г. се подават заявления, както следва:

  1. За специалности „Медицина“ и „Фармация“ - за явяване на изпити (биология и химия) и класиране.
  2. За бакалавърските специалности – за класиране. Първо класиране за специалностите с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ ще бъде публикувано на 07.07.2022 г.

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната платформа в сайта на МУ-Плевен.

Кандидат-студентите, които желаят да използват за кандидатстване само оценките си  от предварителните изпити в МУ-Плевен,   задължително подават документи в посочения по-горе срок. Неподалите заявления за кандидатстване не участват в класиране.

Такса за явяване на изпитите и класиране за специалности „Медицина“ и/или „Фармация – 120 лв.

Такса за участие в класиране за бакалавърски специалности с използване на ДЗИ (по биология или друг предмет) – 50 лв.

Признаване на оценка от национални и международни олимпиади и състезания -  50 лв.

Кандидат-студенти, които използват за класиране САМО оценки от вече положени изпити в МУ-Плевен, НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА.

Кандидат-студенти полусираци заплащат 50 % от обявените такси (чл. 7, ал. 3 от Правилник за прием на студенти в МУ-Плевен). Обстоятелството се доказва с приложен документ за наследници.

Освобождават се от такса кандидатите, които са удостоверили с документи, че при тях е налице едно от следните обстоятелства (чл. 7, ал. 2 от Правилник за прием на студенти в МУ-Плевен):

  • инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци;
  • майки с три и повече деца.

 

Заплащането на сумите се извършва само по банков път.

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200  ОББ-АД

Вход за регистрация за изпити и заявяване на класиране, от ТУК !

 https://ksk.mu-pleven.bg/

Инструкция за подаване на заявления за изпити: Изтеглете от ТУК

  

За допълнителна информация относно подаването на заявления и регистрацията за изпитите - тел. 064 884 130, 064 884 310

Имейл на Техническата комисия:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.