Считано от 15.09.2022 г. на интернет адрес www.mu-pleven.bg ще е достъпна новата версия на сайта на Медицински университет – Плевен

Новият сайт е с изцяло нов дизайн, който е оптимизиран и модерен, предоставящ актуална информация, атрактивна галерия със снимки и възможности за интерактивност. За целта се използва нова по-бърза и по-сигурна платформа. Цялата информация за висшето училище е преструктурирана спрямо новите изисквания и вътрешната структура на МУ-Плевен. Актуалната информация за студенти, кандидат-студенти и преподаватели е достъпна чрез интерактивни менюта. Новият сайт е създаден с активното участие на преподавателите и служителите на висшето училище, въз основа на техните предложения и препоръки.